Echipa de traducatori ai INOVA TRANSLATIONS, datorita pregătirii didactice superioare și a experienței profesionale acumulate, vă ofera servicii de traducere în/din peste 30 limbi pentru diverse domenii.

Informația pe care o căutați e disponibilă într-o altă țară, într-o altă limbă necunoscută de dumneavostră și drept urmare nu puteți să o accesați?

Aveți nevoie sa transmiteți informații tehnice, un anunț publicitar sau o informație juridică, econimică sau de marketing partenerilor voștri, în limba lor?

Aveți nevoie de un interpret care să vă asiste la o reuniune importantă sau la o conferință?

Contactați-ne!

servicii traduceri din peste 30 de limbi

TRADUCERI AUTORIZATE SI LEGALIZATE

Certificate de naștere, căsătorie, caziere judiciare, permise de conducere, documente de identitate, permise de rezidență, cărți de muncă, diplome bacalaureat, diplome de licență, certificate postliceale, foi matricole, planuri de învățământ, certificate și atestate de competență profesională, programe analitice, somații, notificări, procuri notariale, texte legislative, hotărâri judecătorești, acte de cesiune, titluri executorii, atestate, contracte vânzare-cumpărare, certificate, împuterniciri, procese verbale, spețe, acte oficiale, somații, notificări, procuri notariale, texte legislative, hotărâri judecătoresti, acte de cesiune, titluri executorii, atestate, etc.

Traducerile se legalizează la un birou notarial cu care colaborează societatea noastră. Pentru fiecare legalizare se percepe separat tariful de legalizare.

TRADUCERI JURIDICE

 • Legislație           europeană
 • Texte juridice
 • Norme europene

Pe lângă termenii de ordin cultural, lingvistic sau terminologic la care orice traducător ar trebui să găsească o soluție, traducătorul pe domeniul juridic se confruntă cu probleme specifice care țin de legislația fiecărei țări, de procedura juridică și de structura instituțională diferită, care ii fac meseria mai interesantă, dar totodată mai exigentă.

Astfel, principala provocare derivă din faptul că nu există adesea un echivalent în limba vizată pentru termeni sau concepte juridice care se regăsesc in textul de tradus. Traducătorul trebuie însă să evite termenii similari, dar cu semnificație diferită, care se regăsesc în limba sa maternă.

Experiența echipei noastre de traducători din acest domeniu vă oferă încrederea unei traduceri juridice care surprinde exact prevederile specifice în limba în care se face traducerea.

TRADUCERI ECONOMICE

 • acte ale societății comerciale, bilanțuri, facturi, ordine de plată, declarații, dispoziții;
 • dosare de participare la licitații, dosare de finanțare, leasing;
 • proiecte pentru programe de finanțare, declarații de venit, condiții de creditare;
 • extrase de cont bancar, asigurări, rapoarte de audit bancar;
 • facturi import/export, declarații vamale, licențe de transport, etc;

Echipa noastră de traducători a înțeles nevoile de comunicare ale clienților și e pregătită să vină în sprijinul acestora în orice moment, cu servicii de traducere și interpretare necesare în societatea actuală, atat de concurențială.

Pentru ca o societate ce activează la nivel internațional, succesul e garantat de o bună comunicare cu clienții săi. Dacă societatea nu reușește să transmită mesajele în forma dorită, ea risca să piardă în favoarea concurenților săi.

In cazul în care compania dumneavoastră are capacitatea de a îndeplini cerințele clienților și de a răspunde nevoilor lor, dar întâmpină probleme de comunicare cu aceștia în limba lor maternă, permiteți traducătorilor și interpreților Inova Translations să maximizeze potențialul întreprinderii cu sprijinul serviciilor de traducere comercială pe care vi le oferim. Aceste servicii vă vor permite să înlăturați barierele de limbă, ceea ce ar putea să vă aducă noi contracte în cadrul noilor piețe pe care până acum nu le-ați luat în considerare.

TRADUCERI LITERARE

 • romane;
 • eseuri;
 • jurnale;
 • articole, etc;

Traducerea este o artă, nu o știință. A fi în măsura să exprimi bine sensul, emoția și nuanțele înseamnă mai mult decât un simplu transfer de informații dintr-o limbă într-alta. înseamnă a înțelege, a cunoaște, a reflecta, a reda.

Acestea sunt etapele pe care experiența ne-a învățat să le respectăm pentru o traducere optimă. Iar noi le-am transformat în valori!

TRADUCERI TEHNICE

 • Domeniul energetic, electric, construcții, industria petrolieră, industria automobilă, etc.
 • caiete de sarcini, manuale de utilizare;
 • procese-verbale, licențe, instrucțiuni tehnice;
 • taloane auto, permise de conducere, cărti de identitate auto;
 • certificate de garanție, procese tehnologice, broșuri;
 • instrucțiuni de întreținere, documentație protecția muncii;
 • planuri cadastrale, autorizație de construire, certificate de urbanism, etc;

Pentru o reușita deplină, traducerile tehnice pun la un loc atât excelenta cunoaștere a limbilor din care se efectuează traducerea, cât și stăpânirea în detaliu a domeniului supus traducerii, atfel încât traducerea rezultată să redea conținutul tehnic cu claritate și precizie.

Traducătorii noștri pentru domeniul tehnic sunt selectați astfel încât pe lângă atestatul pentru limba respectivă, să aibă experiență profesională în acel domeniu de activitate.

TRADUCERI MEDICALE SI FARMACEUTICE

 • diagnostice, fișe medicale;
 • manuale de specialitate;
 • adeverințe medicale;
 • prospecte medicamente;
 • autorizații de liberă practică;
 • analize medicale, etc;

Traducerile medicale sunt poate partea de traduceri cea mai specializată și pentru o redare exactă trebuie efectuate numai de către traducători calificați în acest domeniu. De aceea, pentru reușita deplină, noi folosim numai traducători specializați în domeniul medical, care fie sunt doctori, fie au o pregătire de lungă durată în domeniul medical.

De ce utilizăm numai traducători cu studii medicale certificate pentru traducerile medicale?

Pentru că nu este suficient să cunoști o limbă străină pentru a traduce texte în domeniul medical. Cel mai important aspect în domeniul traducerilor este acela că textul trebuie înțeles înainte de a fi tradus. Cunoaștem cu toții cât de dificil este de înțeles un text medical, fie că este o foaie de analize sau un prospect de medicament. De aceea este aproape obligatoriu ca traducerile medicale să fie efectuate de către traducători cu studi medicale. Traducătorii noștri cu pregătire medicală cunosc cel mai bine terminologia medicală uzuală, precum și limbajul specific medical.

Aveți de tradus diagnostice, fișe medicale, manuale de specialitate, adeverințe medicale, prospecte medicamente, rețete medicale, autorizații de liberă practică sau analize medicale, INOVA TRANSLATIONS vă poate ajuta cel mai bine să înțelegeți conținutul acestor documente.

TRADUCERI IT

 • programe software, website-uri;
 • proiecte software;
 • manuale de utilizare, de telefonie;

Trăim astăzi cele mai mari transformări ale tehnologiei, pe care le resimțim ca pe o presiune: de a cunoaște mai mult, de a produce mai mult, de a optimiza, de a eficientiza continuu. Resimțim avantajele și beneficiile noii tehnologii și începem să ne perfecționăm constant abilitățile de a le utiliza si de a înregistra performanțe. Resimțim în același timp dezavantajul programelor și proiectelor software, a manualelor de utilizare a diferitelor aparaturi regăsite doar într-o limbă straină.

Pe de altă parte, conștientizăm nevoia de a ne face cunoscuți în calitate de furnizori de servicii sau produse în diferse țări străine a căror limbă nu o cunoaștem, dar ai căror cetățeni ar putea face parte din grupul nostru țintă.

Inova Translations răspunde acestor nevoi de traducere IT, printr-o echipă de traducători cu experiență în acest domeniu, pregătiți pentru orice tip de traducere software sau webdesign.

traduceri din domeniul IT programe software si site-uri web

INTERPRETARE

Mai mult decat orice traducere, interpretare!

Cetățenii străini, necunoscători ai limbii române, care au de făcut acte notariale: declarații, procuri, contracte de vânzare-cumpărare, etc, sau vor să se căsătorească sau să se prezinte în fața autorităților române, au nevoie de un traducător/ interpret autorizat pentru limba respectivă, chiar dacă sunt însoțiți de persoane cunoascătoare ale limbii române.

Sau

Vă aflați în situatia unei întâlniri de afaceri, negocieri, licitații, delegații, seminarii, prezentări, conferințe, simpozioane, congrese, comunicate de presă, discursuri politice sau alte evenimente sociale și trebuie să convingeți într-o limbă necunoscută de dumneavoastră?

INOVA TRANSLATIONS vă pune la dispoziție servicii de interpretare consecutivă și interpretare simultană.

INTERPRETARE CONSECUTIVA

Interpretarea consecutivă se poate desfășura fie la sediul clientului, fie la oricare altă locație indicată de acesta. Dispunând de o foarte bună cunoaștere a limbilor și de cursivitate în vorbire, interpretul nostru vă poate garanta transmiterea mesajului de la un interlocutor la altul în forma sa cât mai corectă.

INTERPRETARE SIMULTANA

Serviciul de interpretare simultană va fi oferit atunci când se dorește transmiterea informației în același timp, mai multor participanți la un anumit eveniment.

Pentru serviciile de interpretare, fie că este vorba de interpretare consecutivă sau de interpretare simultană, interpretul are nevoie de o perioadă de câteva zile pentru a se familiariza cu tematica evenimentului și de asemenea, să studieze materialele prezentate și terminologia specifică folosită.

Din aceste considerente, este de preferat ca cererile pentru interpretare să fie facute cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea evenimentului.

traducere si interpretare simultanaALTE SERVICII

SUPRALEGALIZARE/ APOSTILE

Doriți să folosiți un act în străinătate, iar autoritățile străine v-au cerut să fie apostilat sau supralegalizat?

În general apostila sau supralegalizarea poate fi necesară atunci când:

-doriți să vă căsătoriți în străinătate,

-să vă înscrieți la studii sau să vă angajați în altă țară,

-să obțineți cetățenie străină,

- să ieșiți cu mașina altcuiva din țară (se apostilează imputernicirea sau contractul de comodat)

Mai multe informații despre procedura de apostilare sau supralegalizare, puteți afla din acest articol despre apostila.

 
COLATIONARE/ PROOREADING (VERIFICARE SI CORECTARE)

Aveți nevoie de verificarea și corectarea unor traduceri realizate de alți traducători? Traducătorii noștri vă vor sta la dispoziție pentru a vă asigura calitatea maxima a traducerii.

In cazul în care traducerea primită conține foarte multe erori, ceea ce ar implică modificări majore în texte, se va recomanda clientului efectuarea unei noi traduceri de către traducătorii noștri autorizați.

 

Contacteaza-ne!

Formular de contact

Image verification

Cere o cotatie de pret


Image verification