Traduceri specializate

TRADUCERI JURIDICE

 • Legislație  europeană
 • Sentințe
 • Contracte
 • Acte de societate
 • Texte juridice
 • Acte notariale
 • Norme europene

 

Pe lângă termenii de ordin cultural, lingvistic sau terminologic la care orice traducător ar trebui să găsească o soluție, traducătorul pe domeniul juridic se confruntă cu probleme specifice care țin de legislația fiecărei țări, de procedura juridică și de structura instituțională diferită, care ii fac meseria mai interesantă, dar totodată mai exigentă.
 
Astfel, principala provocare derivă din faptul că nu există adesea un echivalent în limba vizată pentru termeni sau concepte juridice care se regăsesc in textul de tradus. Traducătorul trebuie însă să evite termenii similari, dar cu semnificație diferită, care se regăsesc în limba sa maternă.
 
Experiența echipei noastre de traducători din acest domeniu vă oferă încrederea unei traduceri juridice care surprinde exact prevederile specifice în limba în care se face traducerea.
 

TRADUCERI TEHNICE

 
 • Domeniul energetic, electric, construcții, industria petrolieră, industria automobilă, etc.
 • caiete de sarcini, manuale de utilizare;
 • procese-verbale, licențe, instrucțiuni tehnice;
 • taloane auto, permise de conducere, cărti de identitate auto;
 • certificate de garanție, procese tehnologice, broșuri;
 • instrucțiuni de întreținere, documentație protecția muncii;
 • planuri cadastrale, autorizație de construire, certificate de urbanism etc.
Pentru o reușita deplină, traducerile tehnice pun la un loc atât excelenta cunoaștere a limbilor din care se efectuează traducerea, cât și stăpânirea în detaliu a domeniului supus traducerii, atfel încât traducerea rezultată să redea conținutul tehnic cu claritate și precizie.
 
Traducătorii noștri pentru domeniul tehnic sunt selectați astfel încât pe lângă atestatul pentru limba respectivă, să aibă experiență profesională în acel domeniu de activitate.
 

TRADUCERI MEDICALE SI FARMACEUTICE

 

 • diagnostice, fișe medicale;
 • manuale de specialitate;
 • adeverințe medicale;
 • prospecte medicamente;
 • autorizații de liberă practică;
 • analize medicale etc.

 

Traducerile medicale sunt poate partea de traduceri cea mai specializată și pentru o redare exactă trebuie efectuate numai de către traducători calificați în acest domeniu. De aceea, pentru reușita deplină, noi folosim numai traducători specializați în domeniul medical, care fie sunt doctori, fie au o pregătire de lungă durată în domeniul medical.
 

De ce utilizăm numai traducători cu studii medicale certificate pentru traducerile medicale?

 

Pentru că nu este suficient să cunoști o limbă străină pentru a traduce texte în domeniul medical. Cel mai important aspect în domeniul traducerilor este acela că textul trebuie înțeles înainte de a fi tradus. Cunoaștem cu toții cât de dificil este de înțeles un text medical, fie că este o foaie de analize sau un prospect de medicament. De aceea este aproape obligatoriu ca traducerile medicale să fie efectuate de către traducători cu studi medicale. Traducătorii noștri cu pregătire medicală cunosc cel mai bine terminologia medicală uzuală, precum și limbajul specific medical.
 
Aveți de tradus diagnostice, fișe medicale, manuale de specialitate, adeverințe medicale, prospecte medicamente, rețete medicale, autorizații de liberă practică sau analize medicale, Biroul de traduceri INOVA vă poate ajuta cel mai bine să înțelegeți conținutul acestor documente.
 

TRADUCERI IT

 

 • programe software, website-uri;
 • proiecte software;
 • manuale de utilizare, de telefonie.

 

Trăim astăzi cele mai mari transformări ale tehnologiei, pe care le resimțim ca pe o presiune: de a cunoaște mai mult, de a produce mai mult, de a optimiza, de a eficientiza continuu. Resimțim avantajele și beneficiile noii tehnologii și începem să ne perfecționăm constant abilitățile de a le utiliza si de a înregistra performanțe. Resimțim în același timp dezavantajul programelor și proiectelor software, a manualelor de utilizare a diferitelor aparaturi regăsite doar într-o limbă straină.
 
Pe de altă parte, conștientizăm nevoia de a ne face cunoscuți în calitate de furnizori de servicii sau produse în diferse țări străine a căror limbă nu o cunoaștem, dar ai căror cetățeni ar putea face parte din grupul nostru țintă.
 
Biroul de traduceri INOVA răspunde acestor nevoi de traducere IT, printr-o echipă de traducători cu experiență în acest domeniu, pregătiți pentru orice tip de traducere software sau webdesign.
 

TRADUCERI ECONOMICE

 
 • acte ale societății comerciale, bilanțuri, facturi, ordine de plată, declarații, dispoziții;
 • dosare de participare la licitații, dosare de finanțare, leasing;
 • proiecte pentru programe de finanțare, declarații de venit, condiții de creditare;
 • extrase de cont bancar, asigurări, rapoarte de audit bancar;
 • facturi import/export, declarații vamale, licențe de transport etc.

 

Echipa noastră de traducători a înțeles nevoile de comunicare ale clienților și e pregătită să vină în sprijinul acestora în orice moment, cu servicii de traducere și interpretare necesare în societatea actuală, atat de concurențială.
 
Pentru ca o societate ce activează la nivel internațional, succesul e garantat de o bună comunicare cu clienții săi. Dacă societatea nu reușește să transmită mesajele în forma dorită, ea risca să piardă în favoarea concurenților săi.
 
In cazul în care compania dumneavoastră are capacitatea de a îndeplini cerințele clienților și de a răspunde nevoilor lor, dar întâmpină probleme de comunicare cu aceștia în limba lor maternă, permiteți traducătorilor și interpreților Inova Translations să maximizeze potențialul întreprinderii cu sprijinul serviciilor de traducere comercială pe care vi le oferim. Aceste servicii vă vor permite să înlăturați barierele de limbă, ceea ce ar putea să vă aducă noi contracte în cadrul noilor piețe pe care până acum nu le-ați luat în considerare.
 

TRADUCERI LITERARE

 

 • romane;
 • eseuri;
 • jurnale;
 • articole etc.

 

Traducerea este o artă, nu o știință. A fi în măsura să exprimi bine sensul, emoția și nuanțele înseamnă mai mult decât un simplu transfer de informații dintr-o limbă într-alta. înseamnă a înțelege, a cunoaște, a reflecta, a reda.
 
Acestea sunt etapele pe care experiența ne-a învățat să le respectăm pentru o traducere optimă. Iar noi le-am transformat în valori!

 

Contacteaza-ne!

Formular de contact


Image verification

Cere o cotatie de pret


Image verification